نتايج انتخابات روشن است، منتظر اعلام وزارت کشور هستيم

خبرگزاري آريا - محمد رضا صادق نماينده دکتر حسن روحاني براي هماهنگي با شوراي نگهبان در انتخابات رياست جمهوري گفت: منتظر اعلام نتايج انتخابات از طرف وزارت کشور هستيم.

نتايج انتخابات روشن است، منتظر اعلام وزارت کشور هستيم
خبرگزاري آريا - محمد رضا صادق نماينده دکتر حسن روحاني براي هماهنگي با شوراي نگهبان در انتخابات رياست جمهوري گفت: منتظر اعلام نتايج انتخابات از طرف وزارت کشور هستيم.