ضوابط ثبت‌نام دانش‌آموزان در سال تحصیلی 96-97/ اعلام شرایط مدارس شاهد

دستورالعمل ثبت‌نام دانش‌آموزان برای سال تحصیلی 96-97 ابلاغ شد و براین اساس ضوابط ثبت‌نام در انواع مدارس اعلام شده است.

ضوابط ثبت‌نام دانش‌آموزان در سال تحصیلی 96-97/ اعلام شرایط مدارس شاهد
دستورالعمل ثبت‌نام دانش‌آموزان برای سال تحصیلی 96-97 ابلاغ شد و براین اساس ضوابط ثبت‌نام در انواع مدارس اعلام شده است.