نجات 80 پرنسل و بیمار از آتش‌سوزی در بیمارستان صدر

سخنگوی آتش‌نشانی تهران از وقوع حریق در بیمارستان صدر خبر داد و گفت: 80 نفر از پرسنل و بیماران این بیمارستان از میان دود نجات یافتند.

نجات 80 پرنسل و بیمار از آتش‌سوزی در بیمارستان صدر
سخنگوی آتش‌نشانی تهران از وقوع حریق در بیمارستان صدر خبر داد و گفت: 80 نفر از پرسنل و بیماران این بیمارستان از میان دود نجات یافتند.