منتخبان شورای شهر مناطق مختلف استان ایلام مشخص شدند + اسامی‌

فرماندار ایلام اسامی منتخبان شورای اسلامی شهر و روستای مناطق مختلف‌ ایلام را اعلام کرد.

منتخبان شورای شهر مناطق مختلف استان ایلام مشخص شدند + اسامی‌
فرماندار ایلام اسامی منتخبان شورای اسلامی شهر و روستای مناطق مختلف‌ ایلام را اعلام کرد.