منتخبان شورای شهر زابل و هیرمند مشخص شدند

منتخبان پنجمین دوره انتخابات شورای شهر زابل و هیرمند از سوی فرمانداران این شهرستان‌ها مشخص شد.

منتخبان شورای شهر زابل و هیرمند مشخص شدند
منتخبان پنجمین دوره انتخابات شورای شهر زابل و هیرمند از سوی فرمانداران این شهرستان‌ها مشخص شد.