تلاش «عادل الجبیر» برای افزایش نفوذ عربستان در افغانستان

وزیر خارجه عربستان در دیدار با وزیر دارایی افغانستان تلاش کرده است تا درباره تامین مالی برخی پروژه‌ها در این کشور پیشنهادهایی را ارائه کند.

تلاش «عادل الجبیر» برای افزایش نفوذ عربستان در افغانستان
وزیر خارجه عربستان در دیدار با وزیر دارایی افغانستان تلاش کرده است تا درباره تامین مالی برخی پروژه‌ها در این کشور پیشنهادهایی را ارائه کند.