اعلام اولیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری/ مشارکت بیش از 40 میلیونی مردم

گروه سیاسی: بنا بر اعلام رئیس ستاد انتخابات کشور، حسن روحانی با 14619848 پیشتاز دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.

اعلام اولیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری/ مشارکت بیش از 40 میلیونی مردم
گروه سیاسی: بنا بر اعلام رئیس ستاد انتخابات کشور، حسن روحانی با 14619848 پیشتاز دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.