همراه با برنامه‌های قرآنی حرم انیس‌النفوس(ع)

گروه فعالیت‌های قرآنی‌: برنامه‌های قرآنی متنوعی برای زائران و مجاوران امام رضا(ع) به همت اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی در بازه زمانی 30 اردیبهشت‌ماه الی 5 خرداد سال جاری در نظر گرفته شده است.

همراه با برنامه‌های قرآنی حرم انیس‌النفوس(ع)
گروه فعالیت‌های قرآنی‌: برنامه‌های قرآنی متنوعی برای زائران و مجاوران امام رضا(ع) به همت اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی در بازه زمانی 30 اردیبهشت‌ماه الی 5 خرداد سال جاری در نظر گرفته شده است.