رضایت بالای «غلامرضا شا‌ه‌میوه» از تلاوت «حامد علیزاده»

گروه مسابقات: غلامرضا شاه‌میوه، استاد راهنمای نماینده کشورمان در مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی به تحلیل تلاوت حامد علیزاده در مسابقات مالزی پرداخت و رقابت اصلی را میان نماینده ایران، مالزی و انگلستان، عراق، اندونزی و برونئی پیش‌بینی کرد.

رضایت بالای «غلامرضا شا‌ه‌میوه» از تلاوت «حامد علیزاده»
گروه مسابقات: غلامرضا شاه‌میوه، استاد راهنمای نماینده کشورمان در مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی به تحلیل تلاوت حامد علیزاده در مسابقات مالزی پرداخت و رقابت اصلی را میان نماینده ایران، مالزی و انگلستان، عراق، اندونزی و برونئی پیش‌بینی کرد.