تاریخچه «قرآن‌نویسی» در تلویزیون عمان بررسی می‌شود

گروه بین‌الملل: تاریخچه قرآن‌نویسی در دوره‌های مختلف و میراث اسلامی نگارش قرآن با تولید ویژ‌ه‌برنامه‌ای تلویزیونی ماه مبارک رمضان به روی آنتن تلویزیون عمان می‌رود.

تاریخچه «قرآن‌نویسی» در تلویزیون عمان بررسی می‌شود
گروه بین‌الملل: تاریخچه قرآن‌نویسی در دوره‌های مختلف و میراث اسلامی نگارش قرآن با تولید ویژ‌ه‌برنامه‌ای تلویزیونی ماه مبارک رمضان به روی آنتن تلویزیون عمان می‌رود.