رأی مردم، امانتی الهی و حفظ آن واجب است

گروه سیاسی: امام جمعه اهل سنت شهرستان زاهدان گفت: رأی مردم امانتی الهی و حفظ آن واجب است، زیرا طبق فرموده‌ رسول خدا(ص) «لا إیمان لمَن لا أمانة له»؛ در نظام اسلامی نیز همواره به رأی مردم، به‌عنوان یک امانت نگریسته شده است.

رأی مردم، امانتی الهی و حفظ آن واجب است
گروه سیاسی: امام جمعه اهل سنت شهرستان زاهدان گفت: رأی مردم امانتی الهی و حفظ آن واجب است، زیرا طبق فرموده‌ رسول خدا(ص) «لا إیمان لمَن لا أمانة له»؛ در نظام اسلامی نیز همواره به رأی مردم، به‌عنوان یک امانت نگریسته شده است.