4 خرداد؛ زمان رونمایی مستند «شیهد مدافع حرم» در لرستان

گروه فرهنگی: کارگردان مستند شهید رستمی‌مقدم نخستین شهید مدافع حرم خرم‌آباد از رونمایی مستند این شهید مدافع حرم چهارم خردادماه امسال در استان خبر داد.

4 خرداد؛ زمان رونمایی مستند «شیهد مدافع حرم» در لرستان
گروه فرهنگی: کارگردان مستند شهید رستمی‌مقدم نخستین شهید مدافع حرم خرم‌آباد از رونمایی مستند این شهید مدافع حرم چهارم خردادماه امسال در استان خبر داد.