مشارکت 86 درصدی مازندرانی‌ها در انتخابات

گروه اجتماعی: استاندار مازندران از مشارکت 86 درصدی مازندرانی‌ها در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شهر و روستا خبر داد.

مشارکت 86 درصدی مازندرانی‌ها در انتخابات
گروه اجتماعی: استاندار مازندران از مشارکت 86 درصدی مازندرانی‌ها در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شهر و روستا خبر داد.