15 وظیفه مردان نسبت به خانواده

گروه اجتماعی: مرد باید برای خود زنی را انتخاب کند که علاوه‌بر زیبایی ظاهری و مهریه کم، دارای اخلاق حمیده و ایمان و تقوا باشد؛ زیرا او قرار است مادر فرزندان او شود، پس ببیند چه کسی را برای این‌کار انتخاب می‎کند.

15 وظیفه مردان نسبت به خانواده
گروه اجتماعی: مرد باید برای خود زنی را انتخاب کند که علاوه‌بر زیبایی ظاهری و مهریه کم، دارای اخلاق حمیده و ایمان و تقوا باشد؛ زیرا او قرار است مادر فرزندان او شود، پس ببیند چه کسی را برای این‌کار انتخاب می‎کند.