مشارکت 60 درصدی مردم آذربایجان‌شرقی در انتخابات

گروه سیاست و اقتصاد: رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌شرقی گفت: میزان مشارکت مردم آذربایجان‌شرقی در این دوره از انتخابات بیش از 60 درصد است و پیش بینی می‌کنیم به بیش از 70 درصد نیز افزایش یابد.

مشارکت 60 درصدی مردم آذربایجان‌شرقی در انتخابات
گروه سیاست و اقتصاد: رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌شرقی گفت: میزان مشارکت مردم آذربایجان‌شرقی در این دوره از انتخابات بیش از 60 درصد است و پیش بینی می‌کنیم به بیش از 70 درصد نیز افزایش یابد.