بسم‌الله گفتند و رأی به صندوق انداختند

گروه سیاست و اقتصاد: مردمان این سرزمین یک به یک پای صندوق‌های رأی آمدند و با ذکر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رأی به صندوق انداختند، خواستند به همه بگویند ایران و انقلاب اسلامی بدون پشتوانه نیست.

بسم‌الله گفتند و رأی به صندوق انداختند
گروه سیاست و اقتصاد: مردمان این سرزمین یک به یک پای صندوق‌های رأی آمدند و با ذکر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رأی به صندوق انداختند، خواستند به همه بگویند ایران و انقلاب اسلامی بدون پشتوانه نیست.