دشمن به‌دنبال تلخ کردن پیروزی بزرگ انتخابات در کام مردم ایران است

گروه اجتماعی: امام جمعه بندرانزلی با تأکید بر اینکه بعد از انتخابات حفظ نظم و قانون‌مداری لازمه بهره‌برداری از این حضور عظیم است، گفت: دشمنان نمی‌خواهند که این حضور برای مردم لذت‌بخش باشد.

دشمن به‌دنبال تلخ کردن پیروزی بزرگ انتخابات در کام مردم ایران است
گروه اجتماعی: امام جمعه بندرانزلی با تأکید بر اینکه بعد از انتخابات حفظ نظم و قانون‌مداری لازمه بهره‌برداری از این حضور عظیم است، گفت: دشمنان نمی‌خواهند که این حضور برای مردم لذت‌بخش باشد.