گزارش تصویری/ شعبه اخذ رأی ویژه برادران در انتخابات 96

گروه سیاسی: حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی/ عکس‌ها مربوط به دبیرستان ام سلمه شاهدیه یزد شعبه ویژه برادران است.

گزارش تصویری/ شعبه اخذ رأی ویژه برادران در انتخابات 96
گروه سیاسی: حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی/ عکس‌ها مربوط به دبیرستان ام سلمه شاهدیه یزد شعبه ویژه برادران است.