گزارش تصویری/ حضور حماسی مردم در انتخابات ۹۶ ـ یزد(2)

گروه سیاسی: حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی/ عکس‌ها مربوط به مسجد صاحب الزمان گردفرامرز و مسجد مهدیه نصرت آباد شاهدیه است.

گزارش تصویری/ حضور حماسی مردم در انتخابات ۹۶ ـ یزد(2)
گروه سیاسی: حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی/ عکس‌ها مربوط به مسجد صاحب الزمان گردفرامرز و مسجد مهدیه نصرت آباد شاهدیه است.