مدافع تیم ملی ایران در ارتش چچن!

میلاد محمدی در کنار سایر بازیکنان و مربیان ترک گروژنی با حضور در یکی از پادگان‌های آموزشی یگان‌های ویژه ارتش نزدیک به 6 ساعت به آموختن تیراندازی با اسلحه‌های کمری و جنگی پرداختند.

مدافع تیم ملی ایران در ارتش چچن!
میلاد محمدی در کنار سایر بازیکنان و مربیان ترک گروژنی با حضور در یکی از پادگان‌های آموزشی یگان‌های ویژه ارتش نزدیک به 6 ساعت به آموختن تیراندازی با اسلحه‌های کمری و جنگی پرداختند.