نتایج رسمی انتخابات شورای شهر خمینی‌ شهر 96

 نتایج نهایی انتخابات شواری شهر گلپایگان، خوانسار و خمینی‌شهر، توسط فرمانداری این شهرستان‌ها اعلام شد.

نتایج رسمی انتخابات شورای شهر خمینی‌ شهر 96
 نتایج نهایی انتخابات شواری شهر گلپایگان، خوانسار و خمینی‌شهر، توسط فرمانداری این شهرستان‌ها اعلام شد.