استقلال کاوه رضایی را نمی خواهد!

یک موضوع برای طرفداران استقلال هنوز مشخص نشده است و کم کم رنگ شک به خود می‌گیرد؛ اینکه ‌استقلال با همه مهاجم‌های لیگ صحبت و مذاکره می‌کند ولی برای ماندن کاوه رضایی که ستاره تیم‌شان است هیچ قدمی بر نداشته‌ است.

استقلال کاوه رضایی را نمی خواهد!
یک موضوع برای طرفداران استقلال هنوز مشخص نشده است و کم کم رنگ شک به خود می‌گیرد؛ اینکه ‌استقلال با همه مهاجم‌های لیگ صحبت و مذاکره می‌کند ولی برای ماندن کاوه رضایی که ستاره تیم‌شان است هیچ قدمی بر نداشته‌ است.