نتایج رسمی انتخابات شورای شهر گلپایگان 96

 نتایج نهایی انتخابات شواری شهر گلپایگان، خوانسار و خمینی‌شهر، توسط فرمانداری این شهرستان‌ها اعلام شد.

نتایج رسمی انتخابات شورای شهر گلپایگان 96
 نتایج نهایی انتخابات شواری شهر گلپایگان، خوانسار و خمینی‌شهر، توسط فرمانداری این شهرستان‌ها اعلام شد.