بارش باران در 10 استان کشور/ امروز گرم ترین روز تهران

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: امروز گرمترین روز تهران از ابتدای سال است.

بارش باران در 10 استان کشور/ امروز گرم ترین روز تهران
کارشناس سازمان هواشناسی گفت: امروز گرمترین روز تهران از ابتدای سال است.