نخستین داور زن بوندسلیگا +عکس

 برای نخستین بار در تاریخ رقابت های بوندسلیگا یک بانوی داور به عنوان داور نخست دیدارهای این لیگ را قضاوت خواهد کرد.

نخستین داور زن بوندسلیگا +عکس
 برای نخستین بار در تاریخ رقابت های بوندسلیگا یک بانوی داور به عنوان داور نخست دیدارهای این لیگ را قضاوت خواهد کرد.