نتایج رسمی انتخابات شوراهای شهر و روستا

اسامی منتخبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان‌های کشور اعلام شد.

نتایج رسمی انتخابات شوراهای شهر و روستا
اسامی منتخبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان‌های کشور اعلام شد.