گزارش لحظه به لحظه نتایج انتخابات ریاست جمهوری 96

با پایان یافتن زمان قانونی انتخابات در ساعت 12 شب خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران خبر داد که شمارش آرا در حوزه هایی که رای گیری پایان یافته آغاز شده است. هر چند در حوزه هایی که در داخل آنها افراد حضور دارند، رای گیری تا آخرین نفر ادامه پیدا خواهد کرد. اقتصادنیوز همزمان با اعلام آرا به صورت تدریجی ، نتایج را منتشر خواهد کرد. بدیهی است که تنها آماری که از سوی ستاد انتخابات کشور و خبرگزاری های رسمی کشور اعلام می شوند در اقتصادنیوز منتشر خواهند شد.

گزارش لحظه به لحظه نتایج انتخابات ریاست جمهوری 96
با پایان یافتن زمان قانونی انتخابات در ساعت 12 شب خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران خبر داد که شمارش آرا در حوزه هایی که رای گیری پایان یافته آغاز شده است. هر چند در حوزه هایی که در داخل آنها افراد حضور دارند، رای گیری تا آخرین نفر ادامه پیدا خواهد کرد. اقتصادنیوز همزمان با اعلام آرا به صورت تدریجی ، نتایج را منتشر خواهد کرد. بدیهی است که تنها آماری که از سوی ستاد انتخابات کشور و خبرگزاری های رسمی کشور اعلام می شوند در اقتصادنیوز منتشر خواهند شد.