مرگ چمدان‌ها در ترانزیت

تقریبا همه ما چند بار در سال سروکارمان به فرودگاه افتاده و ممکن است در برخی از این مراجعات، خاطره چندان خوشی از ارائه خدمات فرودگاهی نداشته باشیم. شاید باورکردنی نباشد که میلیون‏‌ها چمدان تحویل شده، در جریان ترانزیت یا گم می‎شوند و یا آسیب می‌بینند.‎ وقتی چمدان‌مان را تحویل می‏‌دهیم انتظار داریم چمدان را همانگونه تحویل داده ایم در مقصد ببینیم.

<
از: برنا نیوز
مرگ چمدان‌ها در ترانزیت