مربیان سابق جودو کمک حال المپیکی‌ها

دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۵
مربیان سابق جودو کمک حال المپیکی‌ها

مربیان سابق جودو با حضور در اردوی و تمرینات المپیکی‌ها به آنها کمک می‌کنند.

به گزارش گروه ورزش خبرگزاری برنا، مربیان سابق تیم ملی به کمک المپیکی‌های جودو می آیند.مربیانی اعم از سیدمجید زارعیان، فرهاد شاطرزاده، مسعود خسروی نژاد وحامد ملک محمدی رسما درخواست شد تا با حضور اردوی تیم ملی جودو شرکت کنند و در تمرینات تیم ملی جودو اعزامی المپیک  کمک کنند.

در ادامه این درخواست که به شکل جداگانه برای تک تک اعضا ارسال شد و فدراسیون تکواندو  حضور این مربیان ارزنده که شالوده جودو در سالهای گذشته است، در اردوی جودوکاران المپیکی بسیار موثر است.

فدراسیون تیم های ملی جودو از تمامی مربیان سابق تیم ملی که جزو سرمایه های ورزش جودو است درخواست کرد تا برای کمک به قهرمانان المپیکی جودو در این فرصت باقیمانده  با حضور در اردوی جودوکاران با توجه به توان  در اختیار این ملی پوشان قرار دهند.

جواد محجوب،  سعید ملایی و علیرضا خجسته سه المپیکی جودوی ایران خود را برای حضور در بازیهای المپیک ریودوژانیرو آماده می شوند.

مربیان سابق جودو کمک حال المپیکی‌ها
از: برنا نیوز
مربیان سابق جودو کمک حال المپیکی‌ها