Home

بازدید لاریجانی و گودرزی از اردوی ورزشکاران المپیکی

رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه وزیر ورزش وجوانان از اردوی تیم‌های المپیکی ایران بازدید کرد.

از: برنا نیوز
بازدید لاریجانی و گودرزی از اردوی ورزشکاران المپیکی
  test