امروز چله تابستان است

10 مرداد ماه چهلمین روز از فصل تابستان است که ایرانیان این روز را جشن می گرفتند و آن را جشن چله تابستان یا چله تموز می نامیدند.

<
از: برنا نیوز
امروز چله تابستان است