Home

طرح فرهنگی « باشهدا تا شهدا » در مشکین دشت راه اندازی شد

به گزارش برنا "، طرح فرهنگی " با شهدا تا شهدا" به همت پایگاه بسیج شهیدان هدایتکار مشکین دشت برای نخستین بار در این شهر اجرا شد.

از: برنا نیوز
طرح فرهنگی « باشهدا تا شهدا » در مشکین دشت راه اندازی شد