فیلم نیمه‌بلند «چشماتو ببند» به مرحله تدوین رسید

فیلم نیمه‌بلند «چشماتو ببند» از تازه‌ترین محصولات خانه فیلم داستانی، آخرین مراحل ساخت خود را پشت سر می گذراند.

<
از: برنا نیوز
فیلم نیمه‌بلند «چشماتو ببند» به مرحله تدوین رسید