Home

استاندار گیلان : جدیت دستگاه‌های اجرایی در طرح‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی

استاندار ظهر امروز در جلسه‌ی بررسی وضعیت شاخص توزیع اعتبارات تملک دارایی و پروژه‌های عمرانی استان گفت : دستگاه‌ها در طرح‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی جدیت داشته باشند.

از: برنا نیوز
استاندار گیلان : جدیت دستگاه‌های اجرایی در طرح‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی