آستان شاهچراغ (ع) آماده همکاری در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی است

تولیت معظم آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) با بیان اینکه در دهه کرامت باید انسجام و آمادگی بیشتری در دستگاه‌های متولی این حوزه ایجاد تا نتایج و خروجی‌های بهتری به دنبال داشته باشد اظهار داشتند: آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) برای همکاری در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی با نهادهای مختلف فرهنگی آمادگی دارد.

<
از: برنا نیوز
آستان شاهچراغ (ع) آماده همکاری در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی است