Home

نامزد دریافت جایزه مصطفی(ص) درگذشت

احمد زویل شیمیدان مصری_آمریکایی و برنده جایزه نوبل و نامزد دریافت جایزه مصطفی(ص) 2015، در حوزه علم و فناوری نانو، در ایالات متحده دار فانی را وداع گفت.

از: برنا نیوز
نامزد دریافت جایزه مصطفی(ص) درگذشت