Home

تکمیل درب حرمین امامین عسکریین در جزیره کیش

دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
تکمیل درب حرمین امامین عسکریین در جزیره کیش

درب حرمین امامین عسکریین در جزیره کیش تکمیل می شود.

به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، یکی از درب های حرمین  امامین عسکریین که با هدف تکمیل به استان هرمزگان منتقل شده است سه شنبه 19 مرداد ساعت 18 وارد جزیره کیش و از بندرگاه  به مصلای بزرگ کیش منتقل می شود.

مردم مومن و خدا جوی کیش می توانند برای حضور در مراسم استقبال و بازدید از این درب ها در زمان یاد شده در بندرگاه و مصلای بزرگ کیش حضور یابند.

 

تکمیل درب حرمین امامین عسکریین در جزیره کیش
از: برنا نیوز
تکمیل درب حرمین امامین عسکریین در جزیره کیش