حضور سه کرمانی در اردوی تیم ملی گراپلینگ مردان

اردوی تیم ملی گراپلینگ مردان برای شرکت در رقابت های جهانی بلاروس روزهای 9 تا 19 شهریورماه در خانه کشتی شماره 2 تهران برگزار می شود که سه کرمانی در این اردو حاضر هستند.

<
از: برنا نیوز
حضور سه کرمانی در اردوی تیم ملی گراپلینگ مردان