Home

بخشی از شهریه دریافتی از مراکز و مدارس غیردولتی به مناطق محروم اختصاص می‌یابد

نمایندگان مجلس مقرر کردند سالانه معادل ۴ درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، برای نظارت در مراکز یاد شده و کیفیت‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم برخوردار هزینه شود.

از: برنا نیوز
بخشی از شهریه دریافتی از مراکز و مدارس غیردولتی به مناطق محروم اختصاص می‌یابد