تیلی: باید برای صعود راهکاری بیابیم

سرمربی تیم ملی والیبال فرانسه گفت: آماده ایم تا روز به روز بهتر و بهتر شویم و جنگنده تر از قبل به زمین بیاییم تا چاره ای برای صعود به مرحله بعد بیابیم.

<
از: برنا نیوز
تیلی: باید برای صعود راهکاری بیابیم