Home

رونمایی از آثار مربیان و اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

آثار هنری و ادبی هشت نفر از مربیان و اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری رونمایی شد.

از: برنا نیوز
رونمایی از آثار مربیان و اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان