Home

دولت مورد قبول ملت و تائید رهبری است/ تخریب دولت با نزدیک‌شدن انتخابات تشدید می‌شود

نماینده فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر من چون فضا به سمت انتخاباتی شدن پیش می رود، تخریب دولت تشدید می شود و این احتمال وجود دارد در روزهای آینده دامنه این تخریب ها گسترده تر شود، مگر آنکه یک برخورد مناسبی در این خصوص صورت گیرد.

از: برنا نیوز
دولت مورد قبول ملت و تائید رهبری است/ تخریب دولت با نزدیک‌شدن انتخابات تشدید می‌شود