Home

مدیرآموزش و پرورش گچساران برای دومین سال پیاپی مدیر برتر استانی معرفی شد

مدیر اموزش و پرورش گچساران گفت: مدیر آموزش و پرورش گچساران به‌ عنوان رئیس برتر مناطق آموزش و پرورش در سی‌ وسومین اجلاس مدیران آموزش و پرورش کشوری معرفی شد

از: برنا نیوز
مدیرآموزش و پرورش گچساران برای دومین سال پیاپی مدیر برتر استانی معرفی شد