جمعی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس تجمع کردند

یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
جمعی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس تجمع کردند

جمعی از آموزشیاران نهضت سواد آموزی و مربیان پیش دبستانی در راستای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، جمعی از آموزشیاران نهضت سواد آموزی و مربیان پیش دبستانی در راستای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

تجمع کنندگان از نمایندگان خانه ملت درخواست تعیین تکلیف برای وضعیت استخدامی خود دارند.

 

جمعی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس تجمع کردند
از: برنا نیوز
جمعی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس تجمع کردند