کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی مقابل مجلس تجمع کردند

یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی مقابل مجلس تجمع کردند

جمعی از کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی صبح امروز مقابل مجلس شورای تجمع کرده و خوستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی‌شان شدند.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای امنیت شغلی‌شان توسط مجلس و دولت شده و در شعارهایشان تاکید داشتند که کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی هیچ بار مالی برای دولت ندارند.

 

کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی مقابل مجلس تجمع کردند
از: برنا نیوز
کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی مقابل مجلس تجمع کردند