کریمی بالاخره به میدان رفت

شاگردان کرانچار صدرنشینی خود در لیگ کرواسی را حفظ کردند.

<
از: برنا نیوز
کریمی بالاخره به میدان رفت