خادم: توان سوریان در همین اندازه بود/ به عبدولی تبریک می گویم

قهرمان سابق جهان و دارنده دو مدال برنز المپیک گفت: سوریان قهرمان بزرگ ماست.

<
از: برنا نیوز
خادم: توان سوریان در همین اندازه بود/ به عبدولی تبریک می گویم