Home

افتتاح وبهره برداری از باشگاه تخصصی ورزش های رزمی دربندرعباس

اولین باشگاه تخصصی وآکادمی ورزش های رزمی با حضور غلامعلی دانشور مدیرکل ورزش وجوانان ،خادمی معاون ورزشی اداره کل ،رودباری رئیس هیئت ورزش های رزمی وگروهی از دوستداران ورزش های رزمی ، باهمت سهرابی،رئیس سبک گروه تانگ سو و جمهوری اسلامی ایران دربندرعباس افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت .

از: برنا نیوز
افتتاح وبهره برداری از باشگاه تخصصی ورزش های رزمی دربندرعباس
  test