افتتاح وبهره برداری از باشگاه تخصصی ورزش های رزمی دربندرعباس

چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
افتتاح وبهره برداری از باشگاه تخصصی ورزش های رزمی دربندرعباس

اولین باشگاه تخصصی وآکادمی ورزش های رزمی با حضور غلامعلی دانشور مدیرکل ورزش وجوانان ،خادمی معاون ورزشی اداره کل ،رودباری رئیس هیئت ورزش های رزمی وگروهی از دوستداران ورزش های رزمی ، باهمت سهرابی،رئیس سبک گروه تانگ سو و جمهوری اسلامی ایران دربندرعباس افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت .

به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان،ابتدا سهرابی موسس این آکادمی به حاضرین خیر مقدم گفت:واز همکاری های اداره کل ورزش و جوانان و هیئت های رزمی تشکر و قدردانی نمود.

سپس دانشور مدیرکل ورزش وجوانان اظهارداشت:نگاه وزارت ورزش وجوانان واستانداری هرمزگان واداره کل به رشد و توسعه ی ورزش پایدار بسیار مثبت وامیدوارکننده است ودولت نگاه ویژه ای به گسترش فضاهای ورزشی وکمک به توسعه وایجاد باشگاه خصوصی با اعطای وام های کم بهره و واگذاری زمین رصد و موافقت اصولی می باشد وهرکاری که از عهده ی این اداره کل برآید بدون اغراق در خدمت بخش خصوصی وهیئت های ورزشی وباشگاهها می باشد.

وی افزود:همه باید در جهت توسعه ی ورزش وسالم سازی جامعه همت گمارند.

افتتاح وبهره برداری از باشگاه تخصصی ورزش های رزمی دربندرعباس
از: برنا نیوز
افتتاح وبهره برداری از باشگاه تخصصی ورزش های رزمی دربندرعباس