سهم بالای خواب آلودگی رانندگان در تصادفات

رئیس پلیس راه کشور گفت: 38 درصد از حوادث رانندگی مربوط به واژگونی خودروهاست که خستگی و خواب آلودگی رانندگان یکی از مهمترین دلایل وقوع حوادث رانندگان است.

<
از: برنا نیوز
سهم بالای خواب آلودگی رانندگان در تصادفات