مرحله پایانی اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان آغاز می شود

شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
مرحله پایانی اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان آغاز می شود

مرحله پایانی اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان برای حضور در رقابت های جهانی فرانسه، از اول شهریورماه در خانه کشتی تهران برگزار می شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا زمان اعزام به رقابت ها ادامه خواهد داشت، به شرح زیر است:
 
50 کیلوگرم: علیرضا گودرزی (تهران)
55 کیلوگرم: خیراله قهرمانی (کرمانشاه) عرفان آیینی (تهران)
60 کیلوگرم: پیمان بیابانی (تهران)
66 کیلوگرم: سامان شجاعی (مازندران)
74 کیلوگرم: احمد بذری (مازندران)
84 کیلوگرم: ارشک محبی (کرمانشاه)
96 کیلوگرم: حسین شهبازی (تهران)
120 کیلوگرم: امیررضا امیری (لرستان)
 
سرمربی: محمد طلایی
مربیان: تورج ظفری (همدان) علی اصغر بذری (مازندران) مسعود جمشیدی – تورج کفایی (تهران)
سرپرست: پرویز عالی
 
رقابت های کشتی فرنگی و آزاد  جوانان قهرمانی جهان روزهای 9 تا 14 شهریورماه در شهر ماکون فرانسه برگزار می شود.

مرحله پایانی اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان آغاز می شود
از: برنا نیوز
مرحله پایانی اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان آغاز می شود